Våra samarbetspartners
Mer verkstad än snack!

Om oss

Tillverkning, Montage, Reparation
Verkstadsyta om 1 600 kvm.
2 st traverser 10 ton resp. 6,5 ton.
2 portar 6×8 m.
Kap, sax, pelarborr, kantpress, vals, ringvals, stansmaskin m.m.

Mer verkstad än snack

Att verka i dagens snabba industri ställer höga krav på effektivitet och pålitlighet. Ett oväntat avbrott i driften kan bli dyrt. Med nära 30 års erfarenhet i tillverkande industri och montage vet vi vad som krävs där ute. Bergs Produktionskonsult kan stötta företag i alla storlekar för att säkerställa produktionskvaliteten. Vi arbetar nära dig som kund och erbjuder kompetens, utbud och service i en kedja som fungerar.

Bergs Produktionskonsult är en komplett partner med tjänster som sträcker sig från innovationsprocesser till projektledning, inköp, implementering och stöd för olika produktionslösningar.

Allt vi gör genomsyras av kvalitet, från offert till slutleverans. Kvalitet skapar förtroende, det sparar pengar och skapar förutsättningar att växa. Mervärde genom kvalitet, helt enkelt.

Hos oss är det mer verkstad än snack. Vi är den röda telefonen, den du lyfter när problemen uppstår. Vi är redo att möta dig och ditt företag med kostnadseffektiva lösningar och snabba resultat. Bergs Produktionskonsult är den enda kontakt du behöver – en kompetent samarbetspartner för kompletta lösningar.

Nu snackar vi verkstad

Det här bygget med yrkesstolthet i väggarna är kärnan i verksamheten. De stora olåsta ytorna om drygt 1 600 kvm sväljer utan problem en hel långtradare!

Vår omfattande maskinpark är väl anpassad efter den verksamhet vi bedriver. Här blandas ny teknik med hantverksmässiga moment. Vi kan knepen och känner till de prövade lösningarna. Det gör oss resursstarka och ger stor flexibilitet i service.

Vi utför allt från större konstruktioner till mindre detaljer i svarta och vita material. Hos oss eller i fält. Vår kompetens finns när och där du behöver den. Välkommen!

Miljöpolicy för Bergs Produktionskonsult

Miljö

Industrin är ryggraden i svensk industri och vi står inför stora utmaningar vad gäller miljöarbetet. Vi på Bergs Produktionskonsult är stolta över att kunna dra vårt stå till stacken.

Med erfarenhetens kompetens och massor av innovationskraft tar vi fram lösningar som möjliggör en mer hållbar produktion. Det vinner alla på. Hållbarhet är ju både ett sätt att tjäna pengar och att göra världen bättre.

Miljöpolicy för Bergs Produktionskonsult
Arbetsmiljön hos Bergs Produktionskonsult ska aldrig utsätta personalen för ohälsa eller olyckstillbud. Vi vill vara en trygg och medveten arbetsgivare. Säker och trivsam arbetsmiljö är en självklar förutsättning för att vi ska fortsätta vara produktiva och konkurrenskraftiga.

Bergs Produktionskonsult ska ständigt arbeta för att integrera miljöhänsyn i all vår verksamhet. Vi är medvetna om vårt miljöansvar och bevakar detta ansvar för att med god marginal leva upp till gällande föreskrifter och lagar.

Bergs Produktionskonsult AB ska;

  • Bedriva all verksamhet med hänsyn till inre och yttre miljöpåverkan.
  • Uppfylla gällande miljölagstiftning.
  • Prioritera transportsätt som ur miljösynpunkt sammanvägt med ekonomisk hänsyn erbjuder de bästa alternativen.
  • Beakta miljöaspekter vid riskbedömning av större kundprojekt.
  • Källsortera allt materialspill vid tillverkning.
  • Miljöfarligt avfall hanteras med största försiktighet för att undanröja risker för människan och miljö.
  • Ta tillvara och uppmuntra personalens engagemang och medvetenhet i miljöfrågor.
  • Utbilda och informera personal och medarbetare i miljöfrågor för att möjliggöra och uppmuntra ett miljömedvetet beteende.

Senaste Nytt

2018 & Vinter 2019

2018 blev ett händelserikt år på Bergs Produktionskonsult. Vi fick totalt tre större projekt i våran orderstock, ett stativ Billrud Kalix på dryga 60 ton, 32 ton kanaltillverkning för ytterligare …

Sommar – Höst- Vinter 2017

Året 2017 börjar gå mot sitt slut och Bergs Produktionskonsult AB fortsätter sin utveckling tillsammans med både gamla och nya kunder.  Ovan ett axplock med lite nya bilder över de …

Vinter och Vår 2017

Bergs Produktionskonsult AB fortsätter sin utveckling tillsammans med sina kunder och projekten har växt sig allt större. Detta har fått Bergs PKAB att skaffa egna större och mer anpassade lokaler …

Sommar och Hösten 2016

Bergs produktionskonsult fortsätter att utvecklas med sina kunder och det senaste halvåret har handlat till stor del om att sätta rutiner, pröva organisationen samt leverera till högt ställda kundkrav. Vi …

Första kvartalet avklarat!

Bergs Produktionskonsult är äntligen klar med sin EN 1090-1 / ISO 3834 certifiering, en förutsättning för att fortsatta kunna leverera mot nya och gamla kunder. Det skapar ännu mer möjligheter …

Full produktion! (Och lite till) 201603

Efter avslutat storstopp vid Smurfit Kappa där vi deltog med 25 man , så trodde vi att vi skulle hinna återhämta oss , men vi fortsätter med fullbelagd verkstad hela …

Kanalprojektet 2015

Bergs Produktionskonsult är nu fulltaliga igen efter en semesterperiod. Verkstaden har haft full beläggning hela sommaren med tillverkning av rökgaskanaler till Pilum och utesidan har genomfört en maskinflytt vid Lindbäcks Bygg AB. Rökgaskanalerna …