Kanalprojektet 2015

Bergs Produktionskonsult är nu fulltaliga igen efter en semesterperiod. Verkstaden har haft full beläggning hela sommaren med tillverkning av rökgaskanaler till Pilum och utesidan har genomfört en maskinflytt vid Lindbäcks Bygg AB. Rökgaskanalerna har tillverkats under fem hektiska veckor till Pilums slutkund. Två spännande och tidpressade projekt som varit ett sant nöje att delta i, men även en bra kvalitetskontroll på lokaler, utrustning, personal och ledning. Vi tackar Pilum och Lindbäcks för ett mycket gott samarbete och ser fram emot fortsatta affärer!