Sommar – Höst- Vinter 2017

Året 2017 börjar gå mot sitt slut och Bergs Produktionskonsult AB fortsätter sin utveckling tillsammans med både gamla och nya kunder.  Ovan ett axplock med lite nya bilder över de projekt som fyllt vår verkstad och sysselsatt vår montagesida under årets andra halva.                                                     

SCA Skog Norr & Söder beställer skogsvägsbroar samtidigt som vi tillsammans arbetar för att ta fram en ny typ av bro, detta sker i ett samarbete med ytterligare en aktör som är WSP . Tillverkning och underhållsarbeten vid våra lokala pappersbruk fortsätter i oförminskad takt. Två större Projekt där LKAB i Kiruna är slutkund kommer att pågå en bit in på det nya året. En totalentreprenad med en tillverkning och montage av en stålstomme där Br. Öhman är slutkund är under avslut i Älvsbyn. En större order från CONEX AB resulterade i storskalig tillverkning & montage av fabrikskomponenter till Lindbäcks Bygg Nya Superfabrik belägen ute på Haraholmen.

Samtidigt fortsätter samarbetet med WermKon i mellan Sverige med Bygg och Projektledar uppdrag mot Trafikverket. Slutbesiktning av ombyggnation av förarprovslokal i Södertälje sker under vecka 51 och startmöte avseende nybyggnation av MC-förarprovsbana i Västerås kommer att ske under vecka 2, år 2018. Det arbetet är beräknat att vara klart för slutbesiktning i mitten av april 2018, därefter har Trafikverket som ett första exempel ett nytt koncept för hur en sådan anläggning ska se ut.

På vattenkraftsidan har uppdrag utförts både vid Umluspen Kraftverk i Västerbotten samt ett större åtagande vid Ligga Kraftverk i Norrbotten.

Vår Industriavdelning Skellefteå med Stefan Jonsson som avdelningsansvarig, har under knappa året vuxit sig till 4 medarbetare där Kågesåg varit en av våra större kunder med både tillverkning, montage och löpande underhållsarbeten. En hel del arbeten mot gruvindustrin i Västerbotten har också hunnits med under året.

Per Danielsson, VD

Bergs Produktionskonsult AB