NYHETER

2020/2021

Även 2020 och 2021 har varit minst sagt händelserika år.

Vi har omorganiserat oss vilket gjort att vi kan jobba närmare kunderna. Vi har fått en hel del nya kunder och även behållit de gamla. Det har varit en mycket hård arbetsbelastning i omorganisationen tillsammans med mycket jobb. Pandemin kom och innebar materialförseningar och att transportpriserna höjdes. Det drev oss till att jobba hårt med logistik och kundkontakter.

Men tack vare en fantastisk personal och väldigt goda samarbetspartners har vi lyckas överleva pandemin. Arbetsmoralen är väldigt hög och vi har väldigt fin personal. På bilderna syns ett axplock av några projekt. Vi ser med tillförsikt på 2022 och hoppas få in nya spännande projekt.

/VD och ägare Robert Berg