MASKINBEARBETNING

Vår personal är van vid snabba ryck och vi är kvickt på plats även om oförutsedda problem uppstår. Vi arbetar med fräsning, svarvning, slipning m.m. Genom våra samarbetspartners har vi tillgång till över 30 års erfarenhet av skärande bearbetning – och en stark vilja att finna de bästa lösningarna för aktuellt behov. Som en del i vår service har vi möjlighet att utföra mobilbearbetning ute hos kund. Med våra transportabla bearbetningsmaskiner går det snabbt och smidigt. Samtliga enheter är lätta att transportera och montera ute i fält. Vi har en modern mobil maskinpark för förvärmning och arborrning. Vid behov utför vi även vibrationsmätning och laseruppriktning.