MONTAGE

Vår personalstyrka har stor erfarenhet av montage och revisionsarbeten ute på kunds anläggning. Svetsning ute i fält på kunds anläggning utförs av våra certifierade svetsare. Montörerna är vana vid både tunga montage och underhållsarbeten med korta ledtider, givetvis med både kvalitet och säkerhet i fokus.