NYHETER

2020/2021

2020 och 2021 har varit minst sagt händelserika år.

Vi har omorganiserat oss vilket gjort att vi kan jobba närmare kunderna. Vi har fått en hel del nya kunder och även behållit de gamla. Det har varit en mycket hård arbetsbelastning i omorganisationen tillsammans med mycket jobb. Pandemin kom och innebar materialförseningar och att transportpriserna höjdes. Det drev oss till att jobba hårt med logistik och kundkontakter.

Men tack vare en fantastisk personal och väldigt goda samarbetspartners har vi lyckas överleva pandemin. Arbetsmoralen är väldigt hög och vi har väldigt fin personal. På bilderna syns ett axplock av några projekt. Vi ser med tillförsikt på 2022 och hoppas få in nya spännande projekt.

/VD och ägare Robert Berg

24 april 2020

Middag från Ångbryggeriet till covid-avdelningen på Piteå Älvdals Sjukhus sponsrad av Bergs Produktionskonsult

2018 & Vinter 2019

2018 blev ett händelserikt år på Bergs Produktionskonsult. Vi fick totalt tre större projekt i våran orderstock, ett stativ Billrud Kalix på dryga 60 ton, 32 ton kanaltillverkning för ytterligare filteranläggning Rönnskär och en förhöjning av ett befintligt tak ute på SSAB anläggning i Luleå utgjorde våra huvudprojekt 2018. Detta tillsammans med övriga jobb som dagligen strömmade in, gjorde att vi alla på Bergs Produktionskonsult fick ett minst sagt hektisk arbetssituation. Men arbetsmoralen var hög och alla anställda & underleverantörer ställde upp på ett fantastiskt sätt. STORT TACK till er alla.

Ett litet bildkollage av det som passerade verkstan och ut mot våra kunder 2018.

Vintern 2019 har börjat riktigt bra med en handfull medelstora projekt där Smurfit Kappa Piteå är en av slutkunderna med en större satsning av en ny kalksilosanläggning.

Vi ser med tillförsikt positivt på detta år och hoppas få in nya spännande projekt.

VD/Ägare

Robert Berg

Sommar - Höst - Vinter 2017

Året 2017 börjar gå mot sitt slut och Bergs Produktionskonsult AB fortsätter sin utveckling tillsammans med både gamla och nya kunder.  Ovan ett axplock med lite nya bilder över de projekt som fyllt vår verkstad och sysselsatt vår montagesida under årets andra halva.

SCA Skog Norr & Söder beställer skogsvägsbroar samtidigt som vi tillsammans arbetar för att ta fram en ny typ av bro, detta sker i ett samarbete med ytterligare en aktör som är WSP . Tillverkning och underhållsarbeten vid våra lokala pappersbruk fortsätter i oförminskad takt. Två större Projekt där LKAB i Kiruna är slutkund kommer att pågå en bit in på det nya året. En totalentreprenad med en tillverkning och montage av en stålstomme där Br. Öhman är slutkund är under avslut i Älvsbyn. En större order från CONEX AB resulterade i storskalig tillverkning & montage av fabrikskomponenter till Lindbäcks Bygg Nya Superfabrik belägen ute på Haraholmen.

Samtidigt fortsätter samarbetet med WermKon i mellan Sverige med Bygg och Projektledar uppdrag mot Trafikverket. Slutbesiktning av ombyggnation av förarprovslokal i Södertälje sker under vecka 51 och startmöte avseende nybyggnation av MC-förarprovsbana i Västerås kommer att ske under vecka 2, år 2018. Det arbetet är beräknat att vara klart för slutbesiktning i mitten av april 2018, därefter har Trafikverket som ett första exempel ett nytt koncept för hur en sådan anläggning ska se ut.

På vattenkraftsidan har uppdrag utförts både vid Umluspen Kraftverk i Västerbotten samt ett större åtagande vid Ligga Kraftverk i Norrbotten.

Vår Industriavdelning Skellefteå med Stefan Jonsson som avdelningsansvarig, har under knappa året vuxit sig till 4 medarbetare där Kågesåg varit en av våra större kunder med både tillverkning, montage och löpande underhållsarbeten. En hel del arbeten mot gruvindustrin i Västerbotten har också hunnits med under året.

Per Danielsson, VD

Bergs Produktionskonsult AB

Vinter och Vår 2017

Bergs Produktionskonsult AB fortsätter sin utveckling tillsammans med sina kunder och projekten har växt sig allt större. Detta har fått Bergs PKAB att skaffa egna större och mer anpassade lokaler för fortsatt utveckling & tillväxt, vi finns numera på Traversvägen 4 Piteå (Haraholmen).

Ett litet axplock av vad som rullat genom vår verkstad, ett större projekt gällande tillverkning kanalsystem tillsammans med Job-Group AB, där slutkund är Boliden Rönnskär, även montage och isolering av kanaler fick vi förtroendet att utföra.

Fortsatta uppdrag mot de pappersbruk vi har i Piteå fortsätter i oförminskad takt, direkt tillverkning mot LKAB för lagerhållning av slitage detaljer, tillverkning och konstruktion av fläkthjul till några av våra kunder fortlöper. Byggstål mot ett större projekt i Luleå är tillverkat klart och ska monteras under April/Maj månad. Projektledning åt Wermkon med Trafikverket som slutkund drivs i skrivande stund både i Södertälje samt Västerås. Konstruktionsavdelningen växer sig allt starkare då allt fler uppdrag utförs mot kunds önskemål samt egen införsäljning/utveckling.

Bergs PKAB har sen 1 April startat en industriavdelning i Skellefteå där vi hälsar avdelningsansvarig Stefan Jonsson & hans kollega Nicklas Forsberg välkommen.

Per Danielsson, VD

Bergs Produktionskonsult AB