TILLVERKNING

Vi har en verkstad med stora resurser och personal med bred kompetens. Vår problemlösningsförmåga är ett starkt argument för att anlita oss även när det handlar om tillverkning. Vi fixar det mesta från enstaka detaljer och prototyper till färdiga produkter eller avancerade konstruktioner i helhetslösningar. Med våra egna eller kundens ritningar som underlag. Vi utför ren nytillverkning men även ombyggnation och reparation efter kundens önskemål.